BIBLIOTEKA MA SWOJEGO PATRONA

Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 25 kwietnia 2019 r. Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Głogowie Małopolskim otrzymała patrona. Jest nim Rudolf Menerka.


W uzasadnieniu do uchwały zapisano: Intencją środowiska bibliotekarskiego Gminy jest, aby bibliotece nadać imię Rudolfa Menerki, zasłużonego dla miejscowej społeczności krzewiciela czytelnictwa, oświaty i patriotyzmu. Rudolf Menerka był pierwszym w Głogowie Małopolskim bibliotekarzem. Został nim mianowany w 1870 r., w tym samym, w którym z inicjatywy ziemianina z Bud Karola Holzera i sędziego Alojzego Niemca założono w mieście Czytelnię Ludową. Przez wiele lat pełnił on tę funkcję będąc jednocześnie nauczycielem, a następnie kierownikiem szkoły.

Rudolf Menerka był świadomy jak wielką rolę w budowania postaw patriotycznych odgrywa czytelnictwo. Były to czasy pozytywizmu, okres w którym zaczynały powstawać dzieła takich literatów jak Maria Konopnicka i Henryk Sienkiewicz. Menerka, jako pedagog i bibliotekarz zabiegał, aby podsuwać młodzieży właściwą lekturę, organizował odczyty dla miejscowej ludności oraz starał się powiększać księgozbiór. Po założeniu w Głogowie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w 1903 r. przekazał mu całe zbiory biblioteczne Czytelni Ludowej. Odtąd to właśnie w siedzibie „Sokoła” mieściła się biblioteka.

Nadanie patrona dla MGBP, związane jest z obchodami jubileuszu 70-lecia biblioteki. Ta rocznica jest okazją do podsumowania dziejów biblioteki w naszej gminie. Sięgnięcie więc do historii i upamiętnienie tak zasłużonej dla głogowskiego czytelnictwa osoby jest znacznym podniesieniem prestiżu naszej biblioteki i nadaniem jej większej rangi jako najstarszej instytucji kultury w gminie Głogów Małopolski.

Robert Borkowski

Dyrektor MGBP w Głogowie Młp.

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.