BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PRZEWROTNEM

W ramach projektu „Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie ROF”, w miejscowości Przewrotne, powstaje mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków. Prócz Przewrotnego, korzystać będą z niej także sołectwa Hucisko i Pogwizdów Stary.


Oczyszczalnia o docelowej wydajności średnio dobowej Qd,śr. = 420 m3/d, wyposażona będzie m.in. w reaktor biologiczny, budynek techniczny, zbiorniki magazynowe osadu nadmiernego, zbiornik uśredniający ścieki dowożone, pompownie ścieków, studnię pomiarową, stację zlewczą Fek-Pak, a także wiatę pod agregat prądotwórczy oraz pompownie ścieków oczyszczonych.

Koszt inwestycji wyniesie 6,5 mln złotych. Prace wykonuje Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „INTEGRAL” Sp. z o.o., z Rzeszowa.

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.