BUDŻET NA 2019 ROK PRZYJĘTY

31 stycznia miała miejsce sesja Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim. Przyjęto wówczas jednogłośnie uchwałę dotyczącą budżetu gminy na rok 2019. Dochody gminy zaplanowano na poziomie 112,5 mln zł, natomiast wydatki budżetowe w wysokości 121 mln zł.


Na bieżący rok zaplanowano wiele inwestycji takich jak dokończenie sali gimnastycznej przy szkole w Pogwizdowie Nowym; zakończenie rozbudowy przedszkola/żłobka publicznego w Głogowie Małopolskim; realizacja projektów ZIT-ROF m.in. budowa oczyszczalni w Przewrotnem i budowa sieci kanalizacyjnej na terenie sołectw: Przewrotne, Hucisko, Pogwizdów Stary; uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Rogoźnicy przy autostradzie; rozwój infrastruktury sportowej; programy „Czysta energia” mające na celu poprawę jakości powietrza; rewitalizacja terenów gminnych: park Rogoźnica, park Rudna Mała, stawy głogowskie oraz realizacja programu Interreg Polska – Słowacja.

Uchwalony budżet obejmuje także realizację Gminnego Programu Asfaltowania Dróg Lokalnych poprzez wykonanie nakładek asfaltowych, odcinków dróg i ulic, budowę i remont chodników gminnych oraz budowę oświetlenia ulicznego. W gminnych placówkach oświatowych realizowane będą programy w ramach RPO WP, dzięki którym szkoły i przedszkola zostaną wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne, meble i sprzęt multimedialny.

Budżet uwzględnia także inwestycje w budowy placów zabaw, remonty zabytkowych obiektów, kapliczek, domów ludowych, remiz strażackich, a także tworzenie Otwartych Stref Aktywności w Hucisku, Pogwizdowie Starym, Przewrotnem, Lipiu, Wysokiej Głogowskiej, Budach Głogowskich, Rudnej Małej i na osiedlu Niwa w Głogowie Młp.

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.