CZY GŁOGÓW MŁP. BĘDZIE WIĘKSZY?

Podczas ostatniej sesji Rada Miasta Głogowa Małopolskiego podjęła uchwałę o przystąpieniu do procedury mającej na celu zmianę granic administracyjnych miasta oraz o konsultacjach z mieszkańcami miejscowości, których zmiany miałyby dotyczyć. Miasto zamierza włączyć do swoich granic pięć sołectw, należą do nich Rudna Mała, Rogoźnica, Wola Cicha, Zabajka oraz Lipie.


Rudna Mała po ostatnim procesie scaleniowym na stałe utraciło swój rolny charakter i niebawem zostanie całkowicie zagospodarowane pod kątem mieszkaniowym. Podobna sytuacja występuje w Zabajce, gdzie bardzo dynamiczne rozwijają się osiedla mieszkaniowe. Strefa ekonomiczne w Rogoźnicy już dawno przesądziła o przemysłowym charakterze tej części gminy. Ponadto autostrada oraz kolejne ciągi komunikacyjne, takie jak rozbudowana droga wojewódzka w kierunku węzła zachodniego w Mrowli oraz kolej aglomeracyjna i połączenie kolejowe z lotniskiem, już niebawem sprawi, iż ostatnie rolne tereny zostaną zagospodarowane w sposób typowo miejski.  – mówi Paweł Baj, burmistrz Głogowa Młp.

Procedurę zmiany granic miasta otwierają dopiero konsultacje społeczne, przeprowadzane podczas zebrań wiejskich. Terminy tegorocznych zebrań oraz rad osiedli przedstawiamy poniżej:

Lipie – Zebranie Wiejskie odbędzie się 24.02.2019 roku o godzinie 15.00 w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej;

Rudna Mała – Zebranie Wiejskie odbędzie się w dniu 24.02.2019 roku o godzinie 18.00  w siedzibie Domu Ludowego w Rudnej Małej.

Zabajka – Zebranie Wiejskie odbędzie się w dniu 03.03.2019 roku o godzinie 18.00 w siedzibie Domu Ludowego w Zabajce.

Osiedle Centrum w Głogowie Małopolskim – spotkanie Rady Osiedla Centrum odbędzie się 17.03.2019 roku o godzinie 11.00  w siedzibie Miejsko Gminnego Domu Kultury w Głogowie Małopolskim, sala 112.

Osiedle Niwa w Głogowie Małopolskim – spotkanie Rady Osiedla Niwa odbędzie się 17.03.2019 roku o godzinie 14.00 w siedzibie Miejsko Gminnego Domu Kultury w Głogowie Małopolskim, sala 112. 

Rogoźnica – Zebranie Wiejskie obędzie się 17.03.2019 roku o godzinie 12.00  w siedzibie Domu Ludowego w Rogoźnicy.

Wola Cicha – Zebranie Wiejskie odbędzie się w dniu 17.03.2019 roku o godzinie 18.00  w siedzibie Miejsko Gminnego Domu Kultury w Głogowie Małopolskim, sala 112.

Wyniki powyższych konsultacji zostaną dołączone do wniosku kierowanego do wojewody. Wydana przez wojewodę opinia wraz z kompletem dokumentów zostanie przekazana do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które ma za zadanie przygotować projekt rozporządzenia. Ostateczna decyzja należy jednak do Rady Ministrów.

Nasza gmina ma obecnie ponad 19 tysięcy mieszkańców. Oprócz Głogowa Młp., do jej granic wlicza się także dwanaście okolicznych wsi: Budy Głogowskie, Hucisko, Lipie, Pogwizdów Nowy, Pogwizdów Stary, Przewrotne, Rogoźnica, Rudna Mała, Styków, Wola Cicha, Wysoka Głogowska i Zabajka. Sam Głogów, składa się z dwóch części: osiedli Centrum oraz Niwy, które zamieszkuje obecnie prawie siedem tysięcy mieszkańców. W przypadku, gdy decyzja władz gminy zostanie zaakceptowana, liczba mieszkańców Głogowa Małopolskiego wzrośnie do prawie dwunastu tysięcy.

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.