DOFINANSOWANIE Z PROGRAMU MALUCH +

Gmina Głogów Małopolski, w drodze wniosku i umowy z Wojewodą Podkarpackim, pozyskała dofinansowanie w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” – 2019 (Moduł 2).


Dotacja celowa w kwocie 175 950,00 zł została przyznana z budżetu państwa na realizację zadań gminy w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, w zakresie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Środki są przeznaczone celem zapewnienia funkcjonowania placówek wchodzących w skład Zespołu Żłobków Gminy Głogów Małopolski. W czterech gminnych żłobkach, tj. Gminnym Żłobku w Lipiu, Gminnym Żłobku w Rogoźnicy, Gminnym Żłobku w Budach Głogowskich oraz Gminnym Żłobku w Głogowie Małopolskim wsparcie otrzyma 114 miejsc opieki utworzonych w ramach Programu „MALUCH”.

Program „Maluch+” wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Beneficjenci programu mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki. „Maluch+” jest programem rocznym. Celem programu „Maluch+” jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki.

mgr Małgorzata Gorczyca,

dyrektor Zespołu Żłobków Gminy Głogów Małopolski

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.