DOTACJA NA ZAKUP SPRZĘTU DLA OSP

Gmina pozyskała dofinansowanie od Ministra Sprawiedliwości na zakup sprzętu hydraulicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej z Głogowa Małopolskiego. W dniu 19 października w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło się uroczyste podpisanie umowy na udzielenie dotacji.


Dofinansowanie pozyskane jest z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, z którego pieniądze zasądzane od sprawców przestępstw dysponowane są tak, by pomóc najbardziej potrzebującym. Dzięki ogólnopolskiemu programowi do jednostek OSP całego kraju trafi specjalistyczny sprzęt ratowniczy, a na ten cel przeznaczono ponad 100 mln złotych. Jeszcze w marcu tego roku dwie jednostki OSP w gminie otrzymały defibrylatory z tego samego funduszu. Tym razem samorząd pozyska dotację w wysokości 69,3 tys. złotych na zakup sprzętu hydraulicznego. Wkład własny gminy wynosi 1% wartości sprzętu.

19 października w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się uroczyste podpisanie umów, w wyniku którego siedem gmin z Podkarpacia i Małopolski (Wadowice Górne, Pawłosiów, Głogów Małopolski, Laszki, Pruchnik, Roźwienica i Lubaczów) otrzyma środki na zakup sprzętu ratowniczego. Poprzedzone zostało konferencją z udziałem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcina Warchoła, wojewody podkarpackiego Ewy Leniart, senatora RP Mieczysława Golby, posła na Sejm Zbigniewa Chmielowca i posła na Sejm Mieczysława Miazgi.

Strażacy ochotnicy są zwykle pierwsi na miejscu wypadku, pożaru czy innej sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Często ich szybkie działanie przesądza o uratowaniu czyjegoś życia. Czasem jednak jest to niemożliwe bez odpowiedniego sprzętu i pomimo wysiłku strażaków, nie można pomóc poszkodowanemu. Dlatego ważnym jest ciągłe utrzymywaniu wyposażenia w dobrym stanie i stałemu jego unowocześnianiu, co nie jest tanią inwestycją. W związku z tym gmina zawsze z powodzeniem stara się pozyskiwać dodatkowe środki na ten cel.

 

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.