EDUKACJA TO RELACJA

Z inicjatywy Moniki Khan, nauczycielki Zespołu Szkół w Wysokiej Głogowskiej oraz przy merytorycznym wsparciu Fundacji Przystań Blisko, w dniu 21 września 2019 roku w Głogowie Małopolskim odbyła się konferencja szkoleniowa „Przez relacje do edukacji”.


W wydarzeniu, które w całości poświęcone zostało tematyce tworzenia w szkole atmosfery sprzyjającej dobrej komunikacji i budowaniu mocnych relacji między uczniami, wzięło udział prawie 110 nauczycieli z 9 placówek oświatowych położonych na terenie gminy.

Obrady konferencyjne rozpoczęła pani Jolanta Kwarta, dyrektor Zespołu Szkół w Wysokiej Głogowskiej, która przywitała wszystkich uczestników szkolenia oraz przedstawiła prelegentów. Głos zabrał również przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – starszy wizytator pan Marek Zaleśny, który odczytał list od pani Małgorzaty Rauch, Podkarpackiego Kuratora, która wyraziła w nim swoje zadowolenie i wskazała na potrzebę organizowania tego typu inicjatyw zmieniających polską szkołę.

Na wstępie konferencji krótką prelekcję wygłosiła pani dr Dorota Rut – Kluz, pracownik Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz członek zarządu Fundacji  Przystań Blisko, która opowiedziała o korzyściach płynących z wykazywania się empatią.  Nakreśliła również w kilku słowach zasady, na których opiera się NVC – Porozumienie Bez Przemocy (model komunikowania się stworzony przez Marshalla Rosenberga). Następnie głos zabrał pan profesor UAM dr hab. Jacek Pyżalski, pracownik Wydziału Badań Edukacyjnych poznańskiego uniwersytetu, który w czasie całego swojego wystąpienia podkreślał, jak ważne jest pomaganie uczniom w tworzeniu dobrych relacji z rówieśnikami w celu zapobiegania przemocy w szkole. Szczegółowo omówił zjawisko bullyingu oraz podzielił się z uczestnikami konferencji praktycznymi rozwiązaniami wychowawczymi, które nauczyciele mogą wprowadzić do swojej praktyki pedagogicznej. Na zakończenie szkolenia chętni nauczyciele wzięli udział w praktycznych warsztatach przeprowadzonych przez dr Rut – Kluz, podczas których mogli poćwiczyć techniki używane w Porozumieniu Bez Przemocy. Każdy uczestnik warsztatu otrzymał książkę ufundowaną przez wydawnictwa „Media Rodzina” i „Wydawnictwo Edukacyjne”.

Honorowy patronat nad konferencją „Przez relacje do edukacji” objęła Podkarpacka Kurator Oświaty pani Małgorzata Rauch oraz Burmistrz Głogowa Małopolskiego pan Paweł Baj, a patronami medialnymi zostało Katolickie Radio VIA i TVP Rzeszów.

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.