GŁOGÓW W PRZYSZŁOŚCI. WYSTAWA STUDENTÓW POLITECHNIKI

Wczoraj w głogowskim ratuszu odbyło się otwarcie niecodziennej wystawy pod nazwą „Głogów w przyszłości”. Wystawę tworzą prace studentów wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej, którzy przedstawili swoje pomysły, jak nasze miasto może wyglądać w przyszłości.


Aby jednak powstały tak szczegółowe projekty studenci musieli bardziej poznać miasto i  jego specyfikę. Na początek zapoznali się z historią miasta, zabytkami oraz tym jak niegdyś jak odbywało się tutaj życie mieszkańców. Po uwagę wzięte zostały też obiekty użyteczności publicznej, atrakcje turystyczne i inne miejsca, które są dostępne dla mieszkańców. Na tej podstawie opracowali również mocne i słabe strony miasta, a także przeprowadzili krótkie rozmowy z mieszkańcami, aby dowiedzieć się, co sami Głogowianie sądzą o miasteczku. Dzięki takiej analizie studenci mogli opracować projekty rozwoju architektonicznego naszego miasteczka, skupiając się na tych elementach, o które warto zadbać w przyszłości.

Mieszkańcy, którzy odwiedzili wystawę mogli zapoznać z nowoczesnymi wizjami rynku. W czasie wystawy studenci opowiedzieli o swoich projektach, które nawiązywały przede wszystkim do stworzenia w przyszłości wspólnej przestrzeni publicznej na płycie rynku. W swoich projektach skupili się na ujednoliceniu elewacji zabytkowych kamienic w pierzei rynkowej oraz usunięciu z nich zbędnych reklam i bilbordów. Projekty miasteczka w przyszłości zakładały również nową, betonową nawierzchnię rynkową wraz z elementami małej architektury: stylowymi latarniami, stojakami rowerowymi, niską zielenią, nowoczesną fontanną i schodkami z siedziskami. Nowatorskim pomysłem było odcięcie ruchu samochodowego od rynku i kierowanie ruchu poza jego obrębem, a także stworzenie kina plenerowego czy kawiarenek przy istniejących kamienicach. Studenci zwrócili również uwagę na olbrzymi potencjał stawów i stworzenie tu wypożyczalni sprzętu sportowo-turystycznego, sieci deptaków i alejek, miejsc grillowych i placu zabaw. Wspólną ideą studentów był plan stworzenia na głogowskim rynku miejsc spotkań i odpoczynku dla mieszkańców i turystów, tak jak odbywało się to niegdyś. Przedstawione pomysły były nowoczesne, ale z zachowaniem i podkreśleniem zabytkowego układu urbanistycznego rynku.

Najlepsze projekty zostały nagrodzone przez burmistrza Pawła Baja. Podczas wystawy poruszone zostały również sprawy nadzoru konserwatorskiego oraz założenia programu dofinansowania remontu elewacji prywatnych kamienic. Wystawę można obejrzeć na parterze i pierwszym piętrze ratusza w Głogowie Młp.

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.