GŁOGOWSKI RYNEK ZNÓW NABIERZE BLASKU

W dniu 15 października 2018 r. burmistrz Paweł Baj podpisał umowę o dofinansowanie projektu partnerskiego „Turystyka kulturowa i duchowa miasta Spisške Podhradie i Głogowa Małopolskiego”. Realizowany będzie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020, który jest istotnym projektem uwzględniającym promocję i rozwój dziedzictwa historycznego, kulturowego, religijnego i przyrodniczego pogranicza polsko-słowackiego.


Podpisy pod umową na realizację projektu w obecności wicemarszałka Stanisława Kruczka złożyli dam Hamryszczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Paweł Baj, burmistrz Głogowa Małopolskiego oraz Michal Kapusta, primator miasta Spisške Podhradie. W wydarzeniu udział wziął również Štefan Sečka, Biskup Biskupstwa Spisškè Podhradie. Podpisanie miało miejsce w Miejsko Gminnym Domu Kultury w Głogowie Małopolskim.

Projekt skierowany jest przede wszystkim dla mieszkańców obu miast, a także sprzyjać dalszej współpracy i wymianie kulturowej. Ma na celu przede wszystkim na poprawę stanu zabytków kultury, słabej infrastruktury turystycznej, a także zwiększenie oferty wydarzeń kulturowych i turystycznych. Dzięki pozyskanym środkom finansowym w wysokości 1,4 mln złotych, w Głogowie zostanie odnowiona zachodnia część rynku. Jest on prawdziwą perłą polskiej kultury, zbudowany w stylu renesansowym i będący jednym z trzech największych rynków w Polsce, warto więc sprawić, by nasza perła znowu zabłysła. W ramach projektu wykonane zostaną m.in. fontanna, nowe alejki, lampy i ławki. Wszystkie prace realizowane będą pod nadzorem konserwatora zabytków. Wkład własny gminy wynosi 200 tys. złotych, a ukończenie inwestycji planowane jest na koniec grudnia 2019 r.

W Spisškim Podhradiu natomiast zostanie rewitalizowany Ogród Biskupi, będący częścią Miejskiego Rezerwatu Zabytków i jednocześnie narodowym zabytkiem kultury. W ogrodzie będą organizowane wydarzenia kulturowo-religijne oraz wspólne imprezy transgraniczne partnerów projektu: miasta Spiskie Podgrodzie, Gminy Głogów Małopolski i Diecezji Rzymskokatolickiej Spiskie Podgrodzie.

 

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.