KOLEJNE KLASY WRACAJĄ DO SZKÓŁ

W najbliższy poniedziałek – 17 maja, po długiej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa, uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych dołączą do młodszych kolegów i powrócą do szkół na zasadach nauczania hybrydowego. Jest to system mieszany, polegający na naprzemiennym uczestnictwie w zajęciach stacjonarnych oraz zdalnych.


Czym jest nauczanie hybrydowe oraz jak wygląda sposób oceniania? Do najważniejszych zasad nauki w trybie hybrydowym należy monitorowanie postępów uczniów w nauce zdalnej oraz weryfikacja wiedzy za pomocą testów, quizów, poleceń oraz prac umieszczanych na obowiązującej w szkole platformie edukacyjnej lub w postaci samodzielnej – udokumentowanej w sposób określony przez nauczyciela pracy w domu. Co ważne, wszystkie prace, jakie nauczyciel zleca uczniom jako obowiązkowe – również tym przebywającym na nauce zdalnej – podlegają ocenie. Nie oznacza to jednak, że ocena musi być wyrażona stopniem.

Jeżeli chodzi o kwestie organizacyjne, dyrektor szkoły zobowiązany jest do tego, aby ustalić harmonogram zajęć w taki sposób, by w tym samym czasie zajęcia w szkole odbywało nie więcej niż 50 % uczniów klas I-III oraz co najmniej 50% – zdalnie. Należy przy tym mieć na uwadze równomierne i naprzemienne realizowanie tych zajęć przez wszystkich uczniów. W szkołach prowadzona będzie również opieka świetlicowa dla uczniów, którzy uczą się stacjonarnie.

Podobnie sytuacja wyglądać będzie w szkołach w naszej gminie. Przykładowo, Szkoła Podstawowa w Głogowie Małopolskim zaplanowała zajęcia stacjonarne i zdalne naprzemiennie w taki sposób, że w dniach od 17 do 19 maja, do placówki uczęszczać będą uczniowie klas czwartych, piątych i części klas szóstych – 6a, 6b, 6c, 6d, 6f, natomiast pozostałe klasy szóste, siódme i ósme – będą w tym czasie uczestniczyć w zajęciach zdalnych. Natomiast w dniach 20, 21 oraz 24 maja, w nauce stacjonarnej wezmą udział uczniowie klas siódmych, ósmych i pozostałych szóstych – 6e, 6g. Pozostali uczniowie będą odbywać zajęcia w trybie zdalnym.

Przypominamy, że w dniach 25-27 maja, podobnie jak w całym kraju, we wszystkich szkołach podstawowych w naszej gminie odbywać się będą egzaminy ósmoklasistów. Dla wszystkich pozostałych uczniów są to dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.
Skip to content