KONKURS „MÓJ JEDEN DZIEŃ W PRZYSZŁOŚCI”

Zespół Szkół w Budach Głogowskich zaprasza do udziału w gminnym konkursie literacko – plastycznym  pod nazwą „Mój jeden dzień w przyszłości”.


Konkurs ma na celu propagowanie twórczości literackiej oraz plastycznej, zachęcanie dzieci i młodzieży do twórczego spędzania wolnego czasu, a także rozwijanie umiejętności literackich i uwrażliwianie na piękno języka polskiego.

Do udziału w konkursie zaproszono uczniów szkół podstawowych z gminy Głogów Małopolski. Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie kategorie wiekowe: klasy IV-VI oraz VII-VIII.

Zadanie konkursowe polega na napisaniu opowiadania fantastycznego pt. „Mój jeden dzień w przyszłości” oraz wykonaniu pracy plastycznej, nawiązującej do tematyki opowiadania.

Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną. Do konkursu dopuszcza się wyłącznie formy plastyczne płaskie.

Prace należy składać w terminie od 14 do 20 kwietnia w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty (w tym przypadku decyduje data stempla pocztowego) na adres: Zespół Szkół w Budach Głogowskich, Budy Głogowskie 846, 36-060 Głogów Małopolski.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu, dostępny jest na stronie internetowej szkoły: www.zsbudy.pl

Wyniki konkursu zostaną opublikowane w dniu 27 kwietnia, na stronie internetowej szkoły oraz szkolnym Facebooku – ZS Budy Głogowskie.

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w konkursie!

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.
Skip to content