ŁATWIEJSZY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY I MATURA

Mniej lektur obowiązkowych z języka polskiego oraz zadań z matematyki, a także łatwiejsze testy z języków obcych – tak przedstawiają się przyszłoroczne egzaminy ósmoklasistów oraz maturalne. Zmianie ulegnie również termin egzaminów końcowych dla uczniów szkół podstawowych. Odbędzie się on nie jak dotychczas – w połowie kwietnia, lecz dopiero w dniach 25-27 maja 2021. To jednak nie koniec zmian.


– Mamy pełnią świadomość tego, że wcześniejszy strajk nauczycielski, a następnie pandemia koronawirusa i nauczanie zdalne, które nie wiemy jeszcze jak długo potrwa – doprowadziły do tego, że uczniowie klas VIII i maturalnych nie byli w stanie – nie z własnej winy – zdobyć takiej wiedzy, którą zdobyliby, gdyby nauka odbywała się w sposób tradycyjny – powiedział Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki.

Stąd jednorazowe zmiany w egzaminach, które według zapowiedzi mają być  znacznie prostsze.

 Zakres wiedzy, który będzie wymagana zostanie zmniejszony o około 20-30 procent – dodał minister.

Propozycje przygotowane przez ekspertów mają być konsultowane z nauczycielami. Ostateczne decyzje w sprawie zmian, poznamy w połowie grudnia, kiedy to rozpoczną się szkolenia dla nauczycieli.

Próbne arkusze zmienionych egzaminów dostępne będą w marcu. Co w nich znajdziemy? Podczas egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, ograniczona zostanie liczba lektur obowiązkowych, a pracą pisemną będzie stworzenie tylko jednej z dwóch form wypowiedzi: rozprawki lub opowiadania. Co więcej, ich temat nie będzie wskazywał lektury, do której mają odwołać się uczniowie. Będzie musiała nią być wybrana lektura obowiązkowa. W arkuszach mniej będzie także zadań dotyczących czytania ze zrozumieniem.

Zmniejszy się także liczba zadań z matematyki (przy zachowaniu czasu egzaminu) i ograniczone zostaną wymagania dotyczące m.in. własności figur geometrycznych na płaszczyźnie, geometrii przestrzennej czy elementów statystyki opisowej.

Natomiast największe zmiany w egzaminie z języka obcego dotyczyć będą obniżenia oczekiwanego poziomu biegłości językowej (poziom A2). Będzie mniej zadań i ograniczony zostanie zakres struktur gramatycznych.

Zmieni się także egzamin maturalny. Matura z matematyki na poziomie podstawowym będzie miała mniej zadań otwartych przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu. Zniesiony zostanie też obowiązek przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, jako warunku zdania egzaminu maturalnego.

 

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.
Skip to content