MIEJ WPŁYW NA LOS SWOJEGO KRAJU. GŁOSUJ W WYBORACH

Co pięć lat w Unii Europejskiej odbywają się bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego.  Jest on instytucją reprezentującą interesy obywateli UE. Najbliższe wybory, odbędą się w naszym kraju w niedzielę – 26 maja bieżącego roku. Do głosowania będzie uprawnionych ponad 360 mln obywateli w całej UE. Chociaż liczba posłów w PE zmniejszy się, to Polska otrzyma jeden dodatkowy mandat i tym samym w wyborach wybierzemy 52 posłów. Dlaczego warto wziąć w nich udział?


Powodów jest wiele. Parlament europejski jest jedyną instytucją UE, której członkowie są wyłaniani w bezpośrednich wyborach przez obywateli państw członkowskich UE. Współdecyduje on o większości aktów prawnych uchwalanych w Unii Europejskiej i jej państwach członkowskich oraz o unijnym budżecie. Posłowie europarlamentu reprezentują wszystkie główne siły polityczne 28 państw Unii Europejskiej, a tym samym najróżniejsze poglądy, doświadczenia oraz kompetencje. Wpływa na sprawy tak ważne dla obywateli UE i poszczególnych państw, jak przyszłość Europy, prywatność w Internecie czy pełne otwarcie unijnego rynku usług. Parlament Europejski jest najbardziej otwartą i przejrzystą instytucją UE. Sesje plenarne i posiedzenia komisji parlamentarnych są otwarte dla europejskich mediów i publiczności. Decyzje Parlamentu oraz przyjmowane przez niego dokumenty, rodzą się na oczach zainteresowanych obywateli. Europejscy deputowani mają obowiązek zadeklarować wszelką inną działalność publiczną, źródła dochodów oraz stan majątkowy. Instytucja ta, może sobie pozwolić, by być najodważniejszą z unijnych instytucji, pełniąc rolę „sumienia” Unii Europejskiej. Nie waha się też skrytykować różnych państw na świecie za łamanie praw człowieka. Zatwierdza i kontroluje Komisję Europejską, regularnie przepytuje ministrów przewodniczących pracom Rady UE, wysłuchuje sprawozdań prezesa Europejskiego Banku Centralnego. Jest parlamentem odpowiedzialnym, zdyscyplinowanym, przewidywalnym. Jego regulamin ogranicza zbyt długie wystąpienia czy zgłaszanie wciąż nowych poprawek, choć tego nie wyklucza. Stwarza forum współpracy dla ponad 700 polityków, mówiących 24 oficjalnymi językami Unii Europejskiej i reprezentujących ponad 500 milionów jej obywateli.

Warto wziąć udział w wyborach i móc współdecydować o wielu kluczowych dla naszego kraju, a przez to i dla nas bezpośrednio sprawach. Zachęcamy, by 26 maja oddać swój głos.

 

 

 

 

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.