MŁODZI, ZDOLNI, NIEZAWODNI

Tak brzmi hasło nowego projektu realizowanego przez Stowarzyszenie RAZEM dla młodzieży z gminy Głogów Młp. Projekt jest realizowany od marca do grudnia 2019r. dzięki dotacji pozyskanej z MRPiPS w ramach konkursu Aktywna młodzież – działania na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym – edycja 2019.


W ramach projektu wsparciem zostanie objęta grupa 15 osób w wieku od 15 do 24 lat. Na terenie gminy Głogów Małopolski odbędą się warsztaty ze specjalistami z różnych dziedzin m.in. zajęcia z psychologiem, socjoterapeutą, animatorem, plastykiem, informatykiem, psychoprofilaktykiem, doradcą zawodowym oraz pracownikiem socjalnym. Niezwykle ważnym celem projektu, będzie wdrożenie młodzieży w działania woluntarystyczne na rzecz dzieci – uczestników świetlic socjoterapeutycznych z terenu gminy Głogów Młp. Młodzież, w okresie wakacyjnym przeprowadzi cykl zajęć o charakterze muzycznym, tanecznym, plastycznym, sportowym i innych wg. preferencji i zainteresowań uczestników.

Działania te, mają za zadanie propagowanie chęci bezinteresownego działania, pomocy na rzecz drugiego człowieka oraz zwiększenie aktywności obywatelskiej w sferze życia społecznego beneficjentów. Odbędzie się także impreza plenerowa, w której wezmą udział uczestnicy projektu, ich rodziny i przyjaciele. Młodzież wystąpi w roli organizatorów imprezy plenerowej, na którą zostaną zaproszone lokalne władze, partnerzy projektu, lokalni przedsiębiorcy. W imprezie wezmą udział uczestnicy 5 świetlic socjoterapeutycznych MGOPS. Beneficjenci, jako organizatorzy przedsięwzięcia zaprezentują różnego rodzaju inicjatywy wypracowane z dziećmi ze świetlic. Przeprowadzą konkurencje sportowe, zajęcia z rękodzieła, występy teatralne, wokalne, taneczne. Imprezę uatrakcyjni m.in. pokaz dużych baniek mydlanych. Drobne nagrody dla dzieci pozwolą beneficjentom poczuć się w pełni profesjonalnymi organizatorami, którzy będą mogli zachęcać dzieci do aktywności, nagrodami, poczęstunkiem czy możliwością bezpłatnego korzystania z atrakcji dmuchanych, oraz kul zorbing.

Dzięki takiemu działaniu, młodzież ma możliwość samorealizacji, rozwijania talentów i zdolności organizacyjnych, a swoje umiejętności będzie mogła  zaprezentować w środowisku lokalnym. Warto zaznaczyć, że w imprezę włączy się Policja, Straż Pożarna i Straż Miejska. Funkcjonariusze zaprezentują specjalistyczny sprzęt, pojazdy służbowe, zapewnią możliwość skorzystanie z alkogogli, które uświadomią uczestnikom jak zmienia się nasza koordynacja wzrokowo-ruchowa i jak niebezpieczne jest prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu czy innych środkach odurzających.

Na terenie gminy Głogów Małopolski istnieje wiele możliwości spędzania czasu wolnego w sposób konstruktywny i aktywny, bez nakładu finansowego. Pokażemy młodzieży możliwości lokalnych instytucji, zorganizujemy spotkania integracyjne na bezpłatnych seansach filmowych w sali kinowej
w MGDK w Głogowie Młp. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Głogowie Młp. umożliwi bezpłatne korzystanie z boiska sportowego Orlik, kortów tenisowych oraz siłowni polowej. Zostanie zakupiony karnet na basen dla beneficjentów projektów. Zdrowotne i profilaktyczne właściwości aktywności fizycznej, jaką jest pływanie, niewątpliwie pozytywnie wpłynie na kondycję młodego człowieka. Dla uczestników zostanie zorganizowane ognisko w ośrodku Caritas w Budach Głogowskich. Serdecznie zachęcamy młodzież do aktywnego uczestnictwa w proponowanych formach wsparcia.

Justyna Ładoś

 

 

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.