NOWY ROK SZKOLNY, NOWE PROJEKTY UNIJNE

W bieżącym roku szkolnym 28 uczniów Szkoły Podstawowej w Głogowie Małopolskim wyjedzie za granicę w ramach międzynarodowych wymian młodzieży. Nasza placówka rozpoczyna bowiem dwa kolejne projekty finansowane ze środków unijnych, w ramach których zorganizowane zostaną wyjazdy do Hiszpanii oraz Niemiec.


Pierwszy projekt, „COOLturowa Mozaika”, będzie realizowany przez 6 miesięcy z naszą zaprzyjaźnioną placówką Institut Joan Solà w Hiszpanii, z którą współpracujemy już od kilku lat. Wiosną gościliśmy grupę uczniów i nauczycieli w Głogowie, natomiast jesienią nasza młodzież spędzi tydzień w słonecznej Katalonii.

Młodzi ludzie podejmą międzynarodową współpracę po to, by lepiej poznać Katalonię oraz ukształtować swój obraz tej części Europy z elementów takich jak: sztuka, kulinaria, historia, edukacja, społeczeństwo, ciekawe miejsca. Partnerstwo ma także na celu nabycie przez uczniów kluczowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego oraz pogłębienie świadomości kulturowej i wzmocnienie europejskiej tożsamości.

Projekt jest naszym autorskim pomysłem. Będzie on w całości sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Kwotę dofinansowania – 109431 zł. przeznaczymy głównie na pokrycie kosztów przejazdu i tygodniowego pobytu naszych uczniów i nauczycieli w Hiszpanii oraz organizację zajęć przygotowawczych w szkole. W budżecie zaplanowaliśmy także krótką wizytę organizacyjną w szkole partnerskiej.

Wraz z początkiem roku szkolnego rozpoczynamy także dwuletni projekt Erasmus+ „TRIMEDIA”, który będziemy realizować z Institut Pineda de Mar w Hiszpanii oraz Hauptschule Hückelhoven II w Niemczech. Celem wspólnej inicjatywy jest przede wszystkim rozwinięcie wśród uczniów kompetencji informatycznych i językowych. Młodzież będzie nagrywać szkolne wiadomości, nauczy się edytować materiał video, dowie się więcej na temat praw autorskich, udoskonali umiejętność posługiwania się kamerą czy aparatem cyfrowym, a także poprawi komunikację w języku angielskim. Ponadto, kilkunastu uczniów weźmie udział w zagranicznych wymianach sfinansowanych z budżetu projektu, który wynosi 22998 euro.

W ostatnich kilku latach Szkoła Podstawowa w Głogowie Małopolskim zrealizowała kilka projektów Erasmus+ w języku angielskim, włączając niedawno zakończony „FOCUS” realizowany w partnerstwie ze szkołami w Danii, Grecji i Rumunii oraz „T-BOX” skierowany do nauczycieli doskonalących swój warsztat pracy. Jego rezultatem jest zbiór ciekawych metod pracy z uczniami dostępny między innymi w formie darmowej aplikacji możliwej do pobrania w sklepach internetowych App Store oraz Google Play.

Międzynarodowa współpraca pomaga rozwinąć potencjał naszych uczniów w zakresie języka angielskiego. Szkoła oferuje także możliwość intensywnej nauki tego języka
w oddziałach dwujęzycznych. Nasi tegoroczni absolwenci klasy ósmej dwujęzycznej uzyskali doskonały wynik na egzaminie z j. angielskiego – średnią 97%! Gratulujemy im tego sukcesu
i życzymy powodzenia w szkołach średnich, a młodzież z klas 6-8 zachęcamy do dalszego szlifowania umiejętności językowych.

Sabina Malik, koordynator projektów unijnych w SP w Głogowie Młp.

www.dreamsart.pl
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.