OTWORZONO NOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Nowy Dom Pomocy Społecznej w Budach Głogowskich oficjalnie rozpoczyna swoją działalność. W dniu 16 października wstęga wreszcie została przecięta. Z w pełni wyposażonej placówki skorzystają najbardziej potrzebujące osoby.


Dom Pomocy Społecznej powstał na piętrze budynku dawnej szkoły, w którym obecnie na parterze mieści się Dzienny Dom Pobytu „SENIOR – WIGOR”. Na ten cel gmina otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie ponad 600 tys. złotych. Otwarcie zaplanowane zostało na jesień br., i tak też się stało. Wydarzenie poprowadziła kierownik DPS-u Agnieszka Dworak. Wtedy placówka została poświęcona i oficjalnie przekazana do użytku, a wstęgę przecięli: burmistrz Głogowa Małopolskiego Paweł Baj, zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Jolanta Tomczyk-Fila, Skarbnik Gminy Lucyna Alberska, ks. proboszcz Paweł Zimny, radna Rady Miejskiej z Bud Głogowskich Barbara Madej oraz radna Rady Miejskiej z Głogowa Młp. Maria Bosek. W wydarzeniu udział wziął również dyrektor Centrum Promocji Obszarów „Natura 2000” ks. Piotr Potyrała.

Piętro budynku zostało przebudowane i rozbudowane na potrzeby dostosowania do funkcjonowania DPS-u, a także zakupione wyposażenie. Wybudowana została zewnętrzna klatka schodowa, szyb windowy, taras, wyposażono mieszkania dla pensjonariuszy oraz kuchnię. Zagospodarowano również teren wokół budynku, gdzie wykonano nowe chodniki, dojazdy i miejsca parkingowe, aby ułatwić dostęp zarówno korzystającym z usług DPS-u, jak i z usług Dziennego Domu Pobytu „SENIOR – WIGOR”. Utworzono 8 miejsc stałej opieki społecznej, przeznaczonych dla osób w podeszłym wieku, którym ze względu na sytuację życiową bądź stan zdrowia wymagają całodobowej pomocy. DPS zapewni im wygodny pobyt stacjonarny.

Zadanie realizowane jest w ramach funkcjonującego w gminie projektu pn. „Rozwój infrastruktury pomocy społecznej seniorów w Gminie Głogów Małopolski”, który docelowo ma zwiększyć dostępność i jakość usług lokalnych instytucji opieki społecznej dla seniorów. Powstanie DPS-u w Budach Głogowskich dofinansowane zostało ze środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

 

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.