PALIWO DLA ROLNIKÓW

Burmistrz Głogowa Małopolskiego informuje, że termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej został wydłużony. Do 31 marca 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z załącznikami w Referacie Podatkowym Urzędu Miejskiego (ul. Kościelna 8).


6 marca 2019 r. zmieniły się przepisy wprowadzone ustawą z dnia 22 lutego br. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do pracy rolniczej. Zmieniono przepisy dotyczące terminu składania wniosków przez producentów rolnych o zwrot podatku akcyzowego. Wydłużono go do dnia 31 marca br. dalszym ciągu do wniosku należy dołączyć faktury/kopie VAT potwierdzające zakup paliwa od 1 sierpnia 2018 do 31 stycznia 2019. Informujemy, iż wypłata I transzy zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym nastąpi w terminie do dnia 31 maja 2019 roku.

Ponadto od 2019 roku o dodatkową dopłatę ubiegać się będą mogli ci rolnicy, którzy oprócz uprawy ziemi zajmują się także hodowlą bydła. W ich przypadku konieczne będzie jednak zadbanie o dodatkowe formalności. We wniosku o zwrot akcyzy będą musieli podać średnią roczną liczbę bydła, potwierdzając te dane zaświadczeniem wystawionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dopłata wynosi 30 złotych za 1 DJP posiadanego bydła (DJP = duża jednostka przeliczeniowa). Przykładowo: buhaje pow. 6 m-cy do 1 roku to 0,36 DJP, buhaje powyżej 18 m-cy to 1,4 DJP, cielęta do 6 m-cy to 0,15 DJP, a jałówki powyżej 1 roku do 18 m-cy to 0,8 DJP. Zwrotu kosztów nie otrzymają hodowcy np. drobiu, świń czy owiec. 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. ustala się jako sumę:

1)  kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku,

2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.”

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2018 r. określono stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju. /Dz.U. z 2018 r. poz. 2313/

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.