PIERWSZA SESJA RADY MIEJSKIEJ

W czwartek 22 listopada w Głogowie Małopolskim odbyła się pierwsza sesja nowej Rady Miejskiej w kadencji samorządu 2018-2023. 15 Radnych złożyło ślubowanie zgodnie z art. 23a ustawy o samorządzie gminnym. Ślubował uroczyście również Burmistrz Głogowa Młp. Paweł Baj, który został wybrany na trzecią z kolei kadencję. Wybrani zostali także przewodniczący Rady i jego zastępcy.


Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.”

22 listopada podczas pierwszej sesji została zaprzysiężona nowo wybrana Rada Miejska w Głogowie Małopolskim. Przewodniczącym rady został Paweł Ślęzak. W tajnym głosowaniu otrzymał 15 głosów na jego kandydaturę. Na wiceprzewodniczących wybrano Barbarę Madej i Andrzeja Brągiela. W dalszej części ślubowanie złożył również Paweł Baj, burmistrz Głogowa Małopolskiego. Przypomnijmy, że zwyciężył on w pierwszej turze wyborów, uzyskując poparcie na poziomie 54,84 procent przy 5185 głosach.

W kadencji 2018-2023 w Radzie Miejskiej zasiądzie 15 osób: Barczak Tomasz, Brągiel Andrzej, Chmaj Dariusz, Drzał Maria, Gołojuch Barbara, Jurek Aleksander, Kędzior Zdzisław, Kot Bartłomiej,  Madej Barbara, Oczoś Anna, Pado Michał, Papuga Bernarda, Sasiela Zenon, Ślęzak Paweł, Zięba Józef.

Powołano Komisję Rewizyjną w składzie:

Przewodniczący – Zenon Sasiela

Wiceprzewodniczący – Tomasz Barczak

Członek Komisji – Barbara Gołojuch

Członek Komisji – Zdzisław Kędzior

Członek Komisji – Bartłomiej Kot

Powołano Komisję ds. Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych w składzie:

Przewodniczący – Aleksander Jurek

Wiceprzewodniczący – Józef Zięba

Członek Komisji – Paweł Ślęzak

Członek Komisji – Barbara Madej

Członek Komisji – Andrzej Brągiel

Powołano Komisję ds. Skarg, Wniosków i Petycji w składzie:

Przewodnicząca – Maria Drzał

Wiceprzewodnicząca – Anna Oczoś

Członek Komisji – Bernarda Papuga

Członek Komisji – Michał Pado

Członek Komisji – Dariusz Chmaj

 

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.