PIERWSZY FILM Z CYKLU „GŁOGOWSKA ŚCIEŻKA HISTORYCZNA”

Na stronie internetowej Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Głogowie Młp. można już obejrzeć pierwszy film z cyklu „Głogowska Ścieżka Historyczna”. Film zatytułowany jest „Pałac książąt Lubomirskich” i przedstawia dzieje rezydencji książęcej dawnych właścicieli Głogowa.


Cykl będzie przybliżać różne ciekawe miejsca w naszej gminie. Pierwszy odcinek bierze na warsztat najstarszy murowany budynek na terenie gminy Głogów Małopolski, którym jest dawny pałac Lubomirskich. Pałac został zbudowany w latach 1725-1727 jako siedziba głogowskiej gałęzi tego książęcego rodu. Jako rezydencja służył do końca XVIII w. Później, po wymarciu głogowskich książąt, pałac został oddany w użytkowanie armii austriackiej. Stacjonował w nim szwadron jazdy c. k. wojska. Zmienne koleje losu sprawiły, że na początku XX w. ulokowano w nim zakłady włókiennicze, zmieniając charakter z rezydencjonalnego na przemysłowy. Taką funkcję pełni on do dzisiaj, ale warto pamiętać o bogatej przeszłości tego obiektu. Film prezentuje ją w ciekawy sposób.

Inicjatorem pomysłu stworzenia „Głogowskiej Ścieżki Historycznej” jest burmistrz Paweł Baj. Jego celem jest przybliżenie historii różnych miejsc znajdujących się w naszej gminie w dwojaki sposób: poprzez produkcję filmową oraz wytyczenie rzeczywistej ścieżki w terenie. Cykl ma składać się z 12 filmów dokumentalnych trwających około 20 minut każdy. MGBP ich produkcję podjęła we współpracy ze Stowarzyszeniem „Gdzieś Tu”, które dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym. Prezes Stowarzyszenia pan Wojciech Dulski podjął się roli operatora kamer i dźwięku. Połączone siły MGBP i Stowarzyszenia „Gdzieś Tu” dosyć szybko zaowocowały wyprodukowaniem pierwszego filmu. Jest to całkowicie nowatorskie przedsięwzięcie dla biblioteki, ale wydaję się, że wyjdzie ono z korzyścią dla mieszkańców gminy. Sztuka filmowa cieszy się wielką popularnością wśród społeczeństwa, a rolą biblioteki jest udostępnianie mu dziedzictwa naszej kultury. Wraz ze wzrostem techniki do materialnych dzieł kultury przede wszystkim nie należą już książki, ale także sztuka filmowa.

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.