PODWYŻKI W EMERYTURACH

Sporo słyszymy w ostatnim czasie na temat waloryzacji emerytur. Wszystko dlatego, że podwyżka rent i emerytur w bieżącym roku jest najwyższa od lat – wynosi 2,86 %. O ile wzrosła w takim razie obecna emerytura minimalna? Poziom podwyżek jest uzależniony od wysokości świadczenia – im jest ono wyższe, tym większa będzie podwyżka.


Waloryzacja rent i emerytur rozpoczęła się1 marca 2019 r. Świadczenia wzrosły o ustawowy wskaźnik waloryzacji, jednak nie mniej niż o ok. 70 zł (ok. 56 zł netto). Jednocześnie najniższe świadczenia podniesione zostały odpowiednio do 1100 oraz 825 zł (w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy). W dniu wczorajszym, 12 marca, minister Elżbieta Rafalska podpisała komunikat w sprawie wskaźnika waloryzacji.   

Jak obliczyć wskaźnik waloryzacji? – Ustawowy wskaźnik waloryzacji świadczeń to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20 % realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym – wyjaśnia minister E. Rafalska.  

W połowie stycznia bieżącego roku Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił dane dotyczące średniorocznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w roku ubiegłym. Wynoszą one odpowiednio 101,6 i 101,8. Wynika z tego, że do ustalenia wskaźnika waloryzacji w 2019 r. został przyjęty średnioroczny wskaźnik inflacji dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2018 r. na poziomie 101,8 proc. Z kolei Prezes GUS ogłosił 11 lutego br. realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2018 r., który wyniósł 5,3 proc.

To oznacza, że najniższa emerytura wzrosła od 1 marca o 70,20 zł, z kwoty 1029,80 zł do kwoty 1100 zł. Przeciętna emerytura z FUS wzrośnie o ok. 64,94 zł, z kwoty 2270,74 zł do kwoty 2335,68 zł. Przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy z FUS wzrośnie o ok. 49,54 zł z kwoty 1732,21 zł do kwoty 1781,75 zł, natomiast przeciętna renta rodzinna z FUS wzrośnie o ok. 57,14 zł – z kwoty 1997,85 zł do 2054,99 zł – wylicza minister Elżbieta Rafalska.

 

 


Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.