POŻAR SADZY W W KOMINIE – INSTRUKCJE STRAŻAKÓW

Z racji panujących w okresie zimowych temperatur, jesteśmy zmuszeni korzystać z ogrzewania. Należy jednak pamiętać, że ogień oprócz ciepła niesie ze sobą także pewne zagrożenia. Jednym z nich są często występujące pożary sadzy. Strażacy z gminnych jednostek OSP udzielają instrukcji postępowania w przypadku pożaru sadzy w kominie.


W celu zapobiegania niebezpieczeństwu, należy stosować się do podstawowych zasad. Pierwszą z nich jest stosowanie jako opału wyłącznie paliw przeznaczonych do danego typu kotła. Drugą zasadą jest systematyczne i dokładne oczyszczenie przewodów dymowych oraz spalinowych.

Plan postępowania w razie zagrożenia pożarem:

Na początku należy ocenić ryzyko zagrożenia dla siebie i bliskich. Jeżeli uznamy, że takowe występuje działamy według zaleceń:

– alarmujemy pozostałych domowników lub osoby przebywające w budynku;

– opuszczamy zagrożone pomieszczenie/budynek;

– informujemy o zdarzeniu straż pożarną dzwoniąc pod numer alarmowy 112 lub 998.

– czekamy w bezpiecznym miejscu do przyjazdu straży.

 

W sytuacji kiedy uznamy, że zagrożenie nie występuje i decydujemy się na samodzielną interwencję w celu ugaszenia pożaru, stosujemy się do następujących reguł:

– w czynności powinny wziąć udział minimum 2 dorosłe osoby;

– należy wygasić źródło ognia przez ostrożne wyczyszczenie paleniska z materiału palnego;

– w żadnym wypadku nie wolno próbować ugasić pożaru wodą, ponieważ gwałtowna zmiana temperatury wewnątrz pieca może spowodować uszkodzenie komina, a w efekcie rozprzestrzenienie się pożaru;

– konieczna jest obserwacja komina w celu ustalenia, czy powstają na nim pęknięcia, przez które mógłby wydostać się ogień.

 

W przypadku, gdy mamy możliwość użycia sita kominowego, należy zabezpieczyć nim wylot komina. Ma to na celu ograniczyć możliwość palenia się sadzy przez przyduszenie ognia oraz zabezpieczyć palącą się w kominie sadzę przez wydostaniem się. Kiedy nie posiadamy sita kominowego, można użyć w tym celu mokrej płachty, która spełni podobną rolę. Należy ją zalewać wodą do momentu wypalenia się sadzy.

 

Według obowiązującego prawa, należy regularnie oczyszczać przewody dymowe i spalinowe w następujących okresach:

  1. przynajmniej raz w miesiącu – paleniska zakładów zbiorowego żywienia oraz budynków gastronomicznych;
  2. co najmniej raz na 3 miesiące – paleniska opalane paliwem, których nie wymieniono w 1. punkcie;
  3. minimum co 6 miesięcy – w przypadku palenisk opalanych paliwem płynnym lub gazowym, których nie zawiera punkt 1.

 

Należy pamiętać, aby czynności związane z konserwacją oraz czyszczeniem przewodów dymowych oraz spalinowych wykonywały wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Zagrożeń pożarami nigdy nie należy lekceważyć, ponieważ nad ogniem trudno jest zachować kontrolę, a jego skutki są bardzo szkodliwe nie tylko dla naszego dobytku, ale przede wszystkim zdrowia i życia.

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.
Skip to content