PRÓBNA EWAKUACJA W SZKOLE W PRZEWROTNEM

Szkoła jest miejscem, w którym niemal codziennie przebywa bardzo wielu ludzi, a przede wszystkim dzieci i młodzież. Ważnym jest, by zapewnić im odpowiednie bezpieczeństwo, w tym wiedzę o procedurach i zachowaniu w trakcie ewakuacji. Corocznie w szkołach w gminie przeprowadzane są próbne ewakuacje we współpracy z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej. W dniu 17 października pierwszy w tym roku taki trening odbył się w Zespole Szkół w Przewrotnem.


Przed godziną 10 po trzykrotnym, przerywanym sygnale wszystkie osoby przebywające w budynku szkolnym przy zachowaniu porządku i stosując się do wszelkich wytycznych udały się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki na szkolnym dziedzińcu. Tam sprawdzona została obecność. Jednocześnie sygnał alarmowy otrzymały jednostki OSP Pogwizdów Stary i OSP Przewrotne, które szybko zjawiły się na miejscu. Tam zostali poinformowani o liczbie osób – jednego ucznia brakowało, ale wkrótce został odnaleziony i zaprowadzony w bezpieczne miejsce. Strażacy założyli aparaty ochrony dróg oddechowych, rozwinęli linię gaśnicą i sprawdzili budynek. W tym czasie dzieci i młodzież mieli szansę dowiedzieć się więcej o zasadach bezpieczeństwa, jak należy zachowywać się w trakcie sytuacji kryzysowej i ewakuacji, a także o pracy strażaków podczas akcji ratunkowych. Sprawdzone zostały również zabezpieczenia i oznaczenia ewakuacyjne w szkole. Po przeprowadzonej kontroli informacja o stanie ewakuacji przekazana została dyrektor szkoły, która odwołała alarm i lekcje mogły być kontynuowane.

Próbna ewakuacja ma na celu zapoznanie uczniów w praktyce z procedurami dotyczącymi zachowania się w trakcie wystąpienia sytuacji kryzysowej. Za przeprowadzenie akcji ewakuacyjnej odpowiedzialny jest dyrektor szkoły, a biorą w niej udział wszyscy obecni w budynku: dyrekcja, nauczyciele, uczniowie oraz pracownicy administracji i obsługi. Ze względu na liczbę uczestników, ważny jest jej sprawny przebieg. Takie treningi pomagają wcześniejsze przećwiczenie ewakuacji, żeby w wypadku konieczności przeprowadzenia prawdziwej zminimalizować ryzyko zamieszania i wystąpienia wszelkich przeszkód.

 

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.