OTWARCIE PSZOK

30 stycznia bieżącego roku miało miejsce uroczyste otwarcie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. PSZOK został stworzony z myślą o mieszkańcach i ochronie środowiska. Inwestycja została zrealizowana dzięki zdobytemu przez gminę dofinansowaniu z Unii w wysokości 1 ml złotych.


Uroczyste otwarcie rozpoczęły przemowy burmistrza Pawła Baja, przedstawicieli spółki EkoGŁOG, a także przybyłych na tę okazję gości z całej gminy takich jak radni czy sołtysowie okolicznych miejscowości. Przecięcie wstęgi oficjalnie otworzyło bramy punktu zbiórki. Zebrani goście oraz przedstawiciele władz zwiedzili teren nowego, dziesięciokrotnie większego zakładu i z zaciekawieniem wysłuchali do czego służą konkretne elementy wyposażenia.

Nowy punkt jest bardzo nowoczesny i bogaty w sprzęt. Składa się ze specjalnej wagi najazdowej, przestronnych magazynów oraz kontenerów, służących do przechowywania posegregowanych odpadów. Powstał także warsztat rzeczy używanych, którego celem będzie tchnięcie w lekko uszkodzone rzeczy lub meble nowego życia – poprzez naprawę i przekazanie ich osobom potrzebującym. Bardzo dużym udogodnieniem dla mieszkańców jest także możliwość wypożyczenia przyczep samochodowych, dzięki którym będą mogli przetransportować niechciane odpady. Na terenie punktu znajduje się również ścieżka edukacyjna, mająca za zadanie propagować wiedzę na temat konieczności segregacji odpadów oraz dbania o środowisko wśród dorosłych i dzieci. Składa się ona z 11 tablic instruktażowych oraz informacyjnych.

Do bezpłatnego korzystania z niego uprawnieni są wszyscy mieszkańcy gminy. Jedynym warunkiem jest okazanie dowodu potwierdzającego przynależność nieruchomości do jej terenu. Odpady z nieruchomości, w obrębie której prowadzona jest działalność gospodarcza będą odbierane za opłatą.

Czym jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i jak z niego korzystać? Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi, że każda gmina ma obowiązek utworzyć stosowane miejsce, którego zadaniem będzie bezpłatny odbiór posegregowanych odpadów komunalnych. Chodzi tu o te pozostałości, których nie można zapakować do pojemników czy worków oraz o odpady problemowe, takie jak wielkogabarytowe (np. meble), niebezpieczne (np. chemikalia) oraz rozbiórkowe(gruz). Co ważne, PSZOK nie może odbierać od mieszkańców odpadów zmieszanych – konieczna jest wcześniejsza segregacja.  Należy także pamiętać, że za załadunek oraz rozładunek przywiezionych przez mieszkańców odpadów odpowiadają oni sami. Pracownicy POSZOK wskażą jedynie miejsce, w którym mają zostać umieszczone.

 

 

.

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.