ROZWÓJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ

Program „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” obejmuje uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Głogów Małopolski.  Ponad 10 ha w miejscowości Rogoźnica, zostanie przeznaczonych na potrzeby działalności gospodarczej dla potencjalnych przedsiębiorców.


W ramach inwestycji ma powstać m. in. droga wewnętrzna na odcinku 0,77 km, droga łącząca jezdnię gminną z wewnętrzną, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna oraz hydrofornia. Całość inwestycji opiewa na kwotę 6,7 mln złotych, z czego dofinansowanie stanowi ponad 3,5 mln.

Projekt ma na celu stworzenie lepszych warunków do inwestowania, podniesienie konkurencyjności gospodarki obszaru ROF, zwiększenie atrakcyjności inwestycji oraz wzrost aktywności w zakresie współpracy międzyregionalnej.

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.