SPÓJRZ MI PROSTO W OCZY

Niedawno ukazała się książka „W służbie oczom”. Propozycja skierowana jest do osób, które borykają się z wzrokowymi dysfunkcjami u siebie bądź, swoich bliskich. Dziewięciu autorów przedstawia w niej swoje – osobiste i zawodowe – doświadczenia. Opowieści mają wskazać wybór specjalisty i nakierować osobę z niepełnosprawnością wzrokową na odpowiednią terapię. Wśród autorów publikacji są: optometryści, ortoptyści, rehabilitanci widzenia, pedagodzy, rodzice niewidomych lub niedowidzących dzieci oraz tyflopedagodzy. Pracę tyflopedagoga reprezentuje w książce pani Aneta Bester – pedagog specjalny w Szkole Podstawowej w Głogowie Małopolskim, która jest również trenem szkolącym nauczycieli i rady pedagogiczne w zakresie pedagogiki specjalnej i specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci.


Patronat nad publikacją objęli Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Głogowie Małopolskim i Burmistrz Głogowa Małopolskiego.

Pani Aneta Bester, jako tyflopedagog,  zajmuje się wspomaganiem procesu uczenia się dzieci niewidomych i słabowidzących. W przypadku dzieci słabiej widzących, mobilizuje uczniów do korzystania z posiadanych przez nich możliwości wzrokowych w różnych sytuacjach. Natomiast w zakresie rozwoju widzenia małych dzieci – prowadzi wyspecjalizowane stymulacje wzroku w celu utrwalenia reakcji wzrokowych oraz pomaga w rozwijaniu sprawności wzrokowych. Dokonuje funkcjonalnej oceny widzenia w celu ustalenia poziomu samodzielności wzrokowej, ustala indywidualne potrzeby rehabilitacyjne, dobiera dziecku pomoce optyczne i nieoptyczne – wspomagające jego widzenie, uczy posługiwania się tymi pomocami oraz wprowadza elementy ćwiczeń usprawniających widzenie. Pracując w tym zawodzie, prowadzi również z dziećmi zajęcia związane z usprawnieniem wykonywania przez nie codziennych czynności oraz  uczy technik komunikacji (w tym pisma Brajla).

W książce „W służbie oczom”, autorka dzieli się z czytelnikiem doświadczeniem zdobytym
w pracy tyflopedagoga. Często podkreśla, jak ważny jest czas w przypadku zaburzeń wzroku, im wcześniej rozpoznane schorzenie, tym większe szanse na rehabilitację i odpowiednią, specjalistyczną interwencję.

Podsumowaniem artykułu jest życiorys mistrza świata w pływaniu Marcina Ryszki, którego historię można traktować jako motywację do walki
i przezwyciężania własnych słabości. „W służbie oczom” to książka, po którą powinni sięgnąć przede wszystkim rodzice dzieci z problemami wzrokowymi. Publikacja jest także doskonałą pomocą dla nauczycieli (również doradztwa zawodowego), ponieważ tworzy zbiór odpowiednich informacji o wielopłaszczyznowej opiece wzrokowej.

Osoby zainteresowane nabyciem przewodnika po świecie dysfunkcji wzrokowych prosimy o kontakt z współautorką opracowania: akmbester@gmail.com.

Książki można także zamówić na stronie: https://www.wsluzbieoczom.pl

Agnieszka Szopińska

nauczyciel w Szkole Podstawowej w Głogowie Małopolskim

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.