SUKCES JEST KOBIETĄ!

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie pn. „Sukces jest kobietą”,  realizowanego przez Nexoris sp. z o.o. w ramach działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.


Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu aktywności społeczno-zawodowej wśród 70 kobiet powyżej 29. roku życia zamieszkałych zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie województwa podkarpackiego w okresie od 02.2019 do końca 04.2020 r. Program oferuje realizację kompleksowego programu aktywizacji zawodowej, tj. opracowanie Indywidualnego Planu Działania, poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe kształtujące kwalifikacje i kompetencje, szkolenie prowadzące do podniesienie kompetencji cyfrowych, staże zawodowe oraz kompleksowe pośrednictwo pracy.

Dedykowany jest on kobietom powyżej 29. roku życia, które są bezrobotne lub bierne zawodowo oraz zamieszkują województwo podkarpackie. Warunki te, należy spełniać łącznie.

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 695 400 554, e-mailowy: sukcesjestkobieta2019@gmail.com lub pod adresem:

Biuro projektu „Sukces jest kobietą!”
ul. Piłsudskiego 34
35-001 Rzeszów
(C.H. Europa II, 4 piętro, pok. nr 2)

Sukces jest kobietą

Zgłoś się do projektu

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.