ŚWIĘTO SENIORÓW W POGWIZDOWIE NOWYM

W minioną niedzielę odbyły się Dni Seniora w Pogwizdowie Nowym. To już ostatnie w tym roku Dni Seniora obchodzone w naszej gminie. Samorząd gminny pamięta o najstarszych mieszkańcach i z myślą o nich organizuje doroczne spotkania seniorów.


Gmina Głogów Małopolski od lat realizuje założenia polityki senioralnej, której celem jest podejmowanie działań o charakterze wspierającym osoby starsze. Wspólne spotkania najstarszych mieszkańców naszej gminy to docenienie ich wkładu w rozwój społeczności lokalnej, podziękowanie dotychczasową pracę i zaangażowanie.

Spotkanie z seniorami w Pogwizdowie Nowym rozpoczęła krótka część artystyczna przygotowana przez dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej z Zespołu Szkół w Pogwizdowie Nowym. Przedszkolaki wystąpiły z tańcem i krótką inscenizacją słowno-muzyczną, a aktorzy ze szkolnego koła teatralnego „Arlekin” przedstawili humorystyczne scenki, za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Burmistrz Paweł Baj pogratulował młodym artystom talentów artystycznych oraz złożył życzenia wszystkim seniorom z okazji i święta. Zgodnie z tradycją podczas spotkania zostali wyróżnieni najstarsi seniorzy. Tytuł Najstarszej Seniorki otrzymała Pani Maria Woźna, a tytuł Najstarszego Seniora Pan Stanisław Polak, którzy z rąk Burmistrza odebrali pamiątkowe dyplomy i upominki.

Wśród zaproszonych gości pojawi się: Burmistrz Głogowa Młp. Paweł Baj, Zastępca Burmistrza Jerzy Komaniecki, Dyrektor Zespołu Szkół w Pogwizdowie Nowym Krystyna Gnat, Kierownik Dziennego Domu Pobytu Osób Starszych „Senior-WIGOR” w Budach Głogowskich Edyta Bajek, Radny Powiatu Rzeszowskiego Zbigniew Micał, Radny z Pogwizdowa Nowego Zdzisław Kędzior i Sołtys wsi Mariusz Iskrzycki.

Gminne Dni Seniora są organizowane przy współpracy Burmistrza Głogowa Młp., Sołtysa, Rady Sołeckiej, Kół Gospodyń Wiejskich i Kierownik Dziennego Domu Pobytu Osób Starszych „Senior-WIGOR” w Budach Głogowskich.

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.