WRĘCZONO WYRÓŻNIENIA SPORTOWE

18 stycznia br. odbyło się uroczyste wręczenie wyróżnień przyznanych w plebiscycie „Piłkarskie Laury Podokręgu Rzeszów”. Dedykowany jest on klubom od 5 ligi w dół. W tym roku wyróżniono także naszą gminę.


W rzeszowskiej Rezydencji „Alabaster” spotkali się przedstawiciele świata sportu z Prezesem Podkarpackiego ZPN Mieczysławem Golbą oraz Prezesem Podokręgu Rzeszowskiego Podkarpackiego ZPN Tadeuszem Kulikiem na czele. Uroczystość miała na celu uhonorowanie samorządowców wspierających regionalny futbol oraz odznaczenie zasłużonych działaczy i sportowców. Wyróżnienie za aktywne wspieranie piłkarstwa otrzymał burmistrz Głogowa Małopolskiego Paweł Baj, które w jego imieniu odebrała prezes Głogovii Aneta Ginter. Za swoje zasługi dla sportu oraz zaangażowanie wyróżniony został także sędzia z naszej gminy – Mateusz Warzocha. Srebrną odznakę Podkarpackiego ZPN za społeczną działalność na rzecz rozwoju piłkarstwa otrzymał działacz „Głogovii” Łukasz Jagodziński.

W naszej gminie wspierane są wszelkie formy aktywności sportowo – rekreacyjnej mieszkańców gminy, co przejawia się pomocą finansową z budżetu gminy, która obejmuje m.in.: finansowanie działalności merytorycznej klubów sportowych, zakup sprzętu sportowego, współfinansowanie imprez sportowych odbywających się w mieście, dofinansowywanie wyjazdów na turnieje i zawody sportowe, finansowanie obozów sportowych, honorowanie najlepszych sportowców. Z inicjatywy burmistrza od 2011 roku w gminie Głogów Młp. przyznawana jest nagroda Burmistrza Głogowa Małopolskiego za wybitne osiągnięcia sportowe, mająca na celu wspieranie rozwoju młodzieży (do 25 roku życia) szczególnie uzdolnionej sportowo.

 Z budżetu gminy Głogów Młp. corocznie przekazywane są środki finansowe dla UKS-ów i stowarzyszeń sportowych, których celem jest rozwój różnych form kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów. Promowane i upowszechniane są różnorodne dyscypliny sportowe, wśród których należy wymienić: żeglarstwo, łucznictwo, koszykówka, siatkówka (III liga seniorów), tenis ziemny, golf, pływanie, pika nożna, wędkarstwo czy jazda konna.

 Na terenie gminy corocznie organizowane są cykliczne imprezy sportowe: Liga VI Miast (zawody pływackie), Regaty Żeglarskie, Wojewódzki Turniej Rugby na Wózkach z udziałem rzeszowskiej drużyny „Flying Wings”, zawody biegowe dla dorosłych tj: półmaraton „Wspieram i biegam” na trasie Kolbuszowa – Budy Głogowskie, „Bieg Zeloty” (5 km) w rezerwacie Bór, „Dycha Głogowska” (10 km), które z uwagi na otwarty charakter popularyzują bieganie nie tylko wśród lokalnej społeczności, ale integrują środowiska sportowe z różnych regionów województwa. Gmina wspiera również wydarzenia sportowe tj.: „Ultramaraton Podkarpacki” organizując corocznie punkt żywieniowy dla uczestników oraz kampanię społeczną „Aktywny tata, trzeźwy tata” realizowaną przez Stowarzyszenie Szczęśliwy Dom im. Wiktorii i Józefa Ulmów z Dziećmi, w ramach Rzeszowskiego Biegu Ojców na dystansie 1 200 m. Promowany jest także aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży, poprzez organizację gminnych półkolonii sportowych.

Popularyzacja i upowszechnianie sportu na terenie gminy Głogów Młp.  przejawia się także poprzez dążenie do poprawy warunków jego uprawiania. W gminie rozwijana jest infrastruktura sportowa. Powstają nowe obiekty, modernizowane i remontowane są już istniejące. Gmina pozyskuje środki zewnętrzne na nowe boiska szkolne, Otwarte Strefy Aktywności, zewnętrzne siłownie czy ścieżki rowerowe. W ubiegłym roku do użytku młodzieży oddany został pierwszy w gminie skatepark, który jest zlokalizowany przy OSiR w Głogowie Młp.

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów i sportowego ducha walki!

 

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.