WSPÓŁPRACA Z NADLEŚNICTWEM

W ubiegłą środę – 24 lipca, w Urzędzie Gminy Głogów Małopolski podpisano porozumienie dotyczące określenia ciągłej i bieżącej współpracy pomiędzy Gminą, a Nadleśnictwem Głogów. Gminę reprezentował zastępca burmistrza Piotr Niedziela, a Nadleśnictwo nadleśniczy Piotr Brewczyński.


Zgodnie z zawartym porozumieniem, zobowiązano się do wytypowania gruntów pozostających w zasobie Gminy i w zarządzie Nadleśnictwa, zbędnych dla działalności Gminy i nieprzydatnych dla prowadzenia gospodarki leśnej przez Nadleśnictwo, które mogą stać się przedmiotem zamiany pomiędzy stronami.

Powołano również zespoły ds. współpracy, w celu zintensyfikowania działań w zakresie edukacji ekologicznej i rozwoju turystyki przyrodniczej. Będą one miały za zadanie koordynację realizacji projektów, których głównym celem będzie upowszechnianie i propagowanie turystyki oraz rekreacji przyjaznej środowisku.

 

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.