ZAMKNIĘTE ŻŁOBKI ORAZ PRZEDSZKOLA

W związku z wprowadzonymi przez rząd obostrzeniami, od jutra – 27 marca bieżącego roku, funkcjonujące na terenie naszej gminy placówki oświatowe takie jak żłobki, przedszkola oraz punkty przedszkolne zostaną zamknięte.


Mając na uwadze rekordowe liczby nowych zakażeń koronawirusem, rząd wprowadził ograniczenia w działalności żłobków, przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych. Ograniczenie to, polegało będzie na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia w formie zdalnej lub innego ustalonego przez dyrektora placówki sposobu realizowania zajęć.
Co istotne, placówki wychowania przedszkolnego będą zobowiązane prowadzić zajęcia dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą lub innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zajęcia te, prowadzone będą z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, wyznaczonych w wytycznych MEiN, MZ i GIS. Warunkiem uczestnictwa wskazanej grupy dzieci w takich zajęciach będzie złożenie przez rodziców wniosku o ich organizację. Należy go złożyć do dyrektora placówki lub osoby kierującej inną formą wychowania przedszkolnego.
Ze względu na specyfikę działania, nie wprowadzono przepisów ograniczających funkcjonowanie przedszkoli specjalnych, oddziałów specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych oraz oddziałów przedszkolnych specjalnych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych.
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.
Skip to content