TRWAJĄ KONSULTACJE SPOŁECZNE

W dniu dzisiejszym odbywają się konsultacje społeczne w sprawie przyłączenia sołectwa Pogwizdów Nowy do gminy Miasto Rzeszów. Wszystkich mieszkańców gminy zapraszamy do Urzędu Miejskiego w Głogowie Małopolskim w godz. 7:30-17:30. Zachęcamy do wzięcia udziału.


Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych:

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy stale zamieszkali na obszarze gminy.

Konsultacje z mieszkańcami odbędą się poprzez udostępnienie w Urzędzie Miejskim w Głogowie Małopolskim ankiet konsultacyjnych opatrzonych pieczęcią Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim.

Mieszkaniec jest uprawniony do otrzymania tylko jednej ankiety konsultacyjnej na podstawie stałego rejestru wyborców Gminy Głogów Małopolski.

Wyrażenie opinii w toku konsultacji polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie o treści: ,,Czy jesteś za przyłączeniem sołectwa Pogwizdów Nowy do gminy Miasto Rzeszów?”.

Głosowanie polega na umieszczeniu przy jednej z odpowiedzi: ,,Jestem za”, ,,Jestem przeciw”, ,,Wstrzymuję się” znaku „X” w odpowiedniej rubryce.

Oddany głos jest ważny, jeżeli w ankiecie konsultacyjnej zostanie postawiony w polu kwadratu, znak X tylko przy jednej z trzech odpowiedzi.

Nieważne są ankiety konsultacyjne, w których nie wypełniono pkt 1, inne niż ustalone w załączniku do niniejszej uchwały lub nieopatrzone pieczęcią Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim.

Wypełnioną ankietę konsultacyjną mieszkaniec wrzuca do urny do głosowania zlokalizowanej w Urzędzie Miejskim w Głogowie Małopolskim.

 Z projektem zmiany granic można zapoznać się w Kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Głogowie Małopolskim.

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.