Porozmawiajmy o gminie

Zachęcamy naszych czytelników oraz wszystkich mieszkańców gminy Głogów Małopolski, do śledzenia nowego cyklu audycji radiowych w radiu Via, w którym poruszone zostaną aktualne, najważniejsze dla mieszkańców naszej gminy tematy.  

 


PIERWSZY ZLOT FOOD TRUCKÓW I RENOWACJA POMNIKA NMP W GŁOGOWIE MŁP.

Zapraszamy do wysłuchania audycji radiowej na temat działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz rozpoczynającej się właśnie renowacji pomnika Najświętszej Maryi Panny w Głogowie Małopolskim. Tym razem gośćmi radia Via byli: kierownik Referatu Ośrodka Sportu i Rekreacji – Paweł Ginalski oraz konserwator zabytków ze specjalnością konserwacja rzeźb – Jadwiga Bąk.

 


DZIAŁALNOŚĆ DOMU KULTURY ORAZ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Rozmowa z p. Dariuszem Lewandowskim – Sochą, dyrektorem Miejsko Gminnego Domu Kultury w Głogowie Małopolskim oraz p. Justyną Ładoś, kierownik Działu Aktywności Lokalnej MGOPS oraz wychowawcą świetlic socjoterapeutycznych.


DZIAŁALNOŚĆ DZIENNEGO DOMU SENIOR WIGOR ORAZ DOMU KULTURY

Zapraszamy do wysłuchania audycji radiowej na temat działalności Dziennego Domu Senior Wigor w Budach Głogowskich oraz Miejsko Gminnego Domu Kultury w Głogowie Małopolskim.
Gośćmi Radia Via była pełniąca obowiązki kierownika Dziennego Domu Senior Wigor w Budach Głogowskich Agnieszka Dworak oraz przedstawiciel Miejsko Gminnego Domu Kultury w Głogowie Małopolskim – Piotr Grygiel.


KULTURA W CZASIE PANDEMII ORAZ ZBIÓRKA NA POMNIK KRZYSZTOFA GŁOWY

Zapraszamy do wysłuchania audycji na temat działalności Miejsko Gminnego Domu Kultury w Głogowie Małopolskim w czasie pandemii oraz inicjatywy zbiórki funduszy na budowę pomnika założyciela Głogowa Małopolskiego, Krzysztofa Głowy.

Gośćmi Radia Via byli dyrektor MGDK, p. Dariusz Lewandowski – Socha oraz prezes Głogowskiej Fundacji Rozwoju Społecznego, p. Joanna Rączy.

 

 


NOMINACJA OFICERSKA FRANCISZKA LITWINA ORAZ NOWE ZASADY ODBIORU ODPADÓW W PSZOK

Rozmowa z p. Renatą Rusin, przedstawicielką rodziny śp. podporucznika Franciszka Litwina oraz p. Pawłem Ślęzakiem, kierownikiem firmy EkoGłog w Głogowie Małopolskim.

Reprezentanci rodziny Franciszka Litwina w osobach: p. Renata Rusin, p. Stanisława Rusin oraz p. Jan Kawa, w dniu 1. marca odebrali akt nominacji z rąk wojewody dr Ewy Leniart oraz płk dr inż. Mariusza Stopy – szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie.

Natomiast p. Paweł Ślęzak wyjaśnił na czym polega system kart, który od 1 marca obowiązuje na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Głogowie Małopolskim.

 


Rozmowa z p. Pauliną Wasiuk z Miejsko Gminnego Domu Kultury w Głogowie Małopolskim, na temat działalności kulturalnej placówki w czasie pandemii, aktualnych wystawach oraz cyklu „Głogowska kultura w czasach zarazy”.

Rozmowa z p. Bożeną Organiściak z Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim, która opowiedziała o działaniach oraz pomocy, jaką oferuje mieszkańcom ośrodek. 

 


JUBILEUSZ KAPELI PRZEWROTNIACY ORAZ DZIAŁALNOŚĆ GRUP PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI W GMINIE GŁOGÓW MŁP.

Rozmówcami byli p. Alina Marszał Haracz, założycielka i członkini zespołu „Przewrotniacy”, a obecnie Kapeli Przewrotniacy oraz p. Ryszard Walania, założyciel grupy AA „Eden” w Głogowie Małopolskim.

Pani Alina Marszał Haracz opowiedziała o okrągłym jubileuszu 30-lecia powstania i działalności zespołu oraz o wydanej przez kapelę jesienią zeszłego roku płycie. Natomiast p. Ryszard Walania przybliżył słuchaczom na czym polega działalność grupy AA „Eden” oraz grupy wsparcia AL-ANON, przeznaczonej dla rodzin chorujących.

Wszystkich potrzebujących pomocy, zmagających się z problemem alkoholowym lub członków rodzin chorujących, zachęcamy do skorzystania z wsparcia, jakie oferują grupy AA „Eden” oraz AL-ANON. Kontakt telefoniczny: 515 249 728

 


AKCJE CHARYTATYWNE ORAZ WSPARCIE MIESZKAŃCÓW GMINY

Rozmowa z p. Adamem Ozimkiem, koordynatorem akcji charytatywnych na terenie gminy Głogów Małopolski. Opowiedział on o zbiórkach krwi oraz pomocy dla medyków w czasie pandemii.Rozmowa z p. Moniką Wasiluszko z Referatu Komunikacji Społecznej i Promocji Urzędu Miejskiego w Głogowie Młp., na temat programów, w jakich aktualnie mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy Głogów Małopolski.

 


Programy ekologiczne, realizowane w ramach ochrony środowiska przez Urząd Miejski w Głogowie Małopolskim oraz wydarzenia kulturalne w naszej gminie.
Pan Grzegorz Drozdowski – kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Głogowie Młp., opowiedział o realizowanych przez gminę projektach, m. in. o programie wymiany azbestowych pokryć dachowych.
Pani Monika Twardowska z Miejsko Gminnego Domu Kultury w Głogowie Małopolskim, opowiedziała o działalności MGDK w czasach pandemii.

 


OFERTA SPORTOWA I KULTURALNA W GMINIE GŁOGÓW MAŁOPOLSKI

Rozmowa z p. Piotrem Grygielem, kierownikiem artystycznym zespołu Łubu Dubu, działającego przy Miejsko Gminnym Domu Kultury w Głogowie Młp. na temat działalności zespołu i planowanym koncercie oraz zajęciach artystyczno-kulturalnych na terenie gminy.

Rozmowa z p. Pawłem Ginalskim kierownikiem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Głogowie Młp. na temat zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i seniorów.

 


Życie kulturalne i sportowe gminy Głogów Małopolski.

Rozmowa z p. Danielem Jakubowskim, kierownikiem Centrum Caritas w Budach Głogowskich, na temat kolejnej edycji biegu „Biegam i wspieram”.

Rozmowa z p. Edytą Śliwą z Miejsko Gminnego Domu Kultury w Głogowie Małopolskim, na temat  nieodpłatnych zajęć prowadzonych przez MGDK w Głogowie Młp.


 

Programy, inwestycje oraz kultura w Głogowie Małopolskim

Rozmowa z burmistrzem Głogowa Małopolskiego, p. Pawłem Bajem na temat realizowanych w gminie Głogów Młp. programów, inwestycji oraz powstałej Grupie Motocyklowej Głogów Małopolski 2020.

Rozmowa z dyrektorem Miejsko Gminnego Domu Kultury w Głogowie Młp., p. Dariuszem Lewandowskim-Sochą, na temat działalności placówki w ramach „Głogowskiej Kultury w czasach zarazy”.


W ramach audycji „Podkarpacie lokalnie, Głogów Małopolski – gmina wielu szans”, przed mikrofonem radia Via pojawiać się będą się goście z naszej gminy, którzy opowiedzą o danym projekcie bądź inwestycji.

Poniżej znajdziecie Państwo dotychczasowe rozmowy, w których poruszone zostały tematy:


Domy Pomocy w gminie Głogów Młp.

 


Gminne Centrum Przesiadkowe.

Rozmawiał Paweł Baj – Burmistrz Głogowa Młp.

 


Program ekologiczny w gminie Głogów Małopolski. Rozmówcą była: Aneta Ginter – Kierownik Referatu Komunikacji Społecznej i Promocji oraz Marcin Madej – Inspektor Referatu Ochrony Środowiska.

 


Rozpoczęcie roku szkolnego i programy dla dzieci takie jak „Bezpieczna droga do szkoły”.  Informacja o programie utylizacji azbestu i dofinansowaniu dla jednostek OSP w dodatkowy sprzęt ratowniczy. Jak zmieni się gmina po 1 stycznia 2020 r.? Zapraszamy do wysłuchania.

Rozmawiał Paweł Baj – burmistrz Głogowa Młp.

 


 

Inwestycje i projekty w Gminie Głogów Małopolski. Rozmówcami byli: p. Dariusz Lewandowski Socha – dyrektor MGDK, p. Paweł Ślęzak – kierownik EkoGłog SP. Z O.O. oraz p. Edyta Bajek – kierownik Dziennego Domu Pomocy Senior-Wigor w Budach Głogowskich;

 


 

Dzienny Dom Pomocy w Budach Głogowskich. Rozmówcą była p. Edyta Bajek – kierownik Dziennego Domu Pomocy Senior-Wigor w Budach Głogowskich;

 


 

Jubileusz Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Publiczne Przedszkole w Głogowie Małopolskim. Rozmówcami byli: p. Robert Borkowski – dyrektor MGBP oraz p. Małgorzata Jodłowska – dyrektor Publicznego Przedszkola w Głogowie Małopolskim.

 


Serdecznie zapraszamy do wysłuchania audycji oraz śledzenia cyklu na bieżąco.

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.
Skip to content