ZA MUNDUREM … STRZELCY SZNUREM

Stanisław Witkiewicz w listach do swojej siostry pisał: ,,Tacy ludzie jak Piłsudski działają na ludzkie dusze jak soczewka na rozproszone promienie słoneczne, skupiając je w jedno ognisko i wywołując wybuch ognia. Podobnie Piłsudski skupił i zorganizował wybuch czynu – Strzelców.”  Czyn Piłsudskiego był potężną dźwignią, która podniosła Polskę z niewoli. Współcześni rozumieli siłę tego zrywu, a na przyszłych pokoleniach spoczywa obowiązek pamięci historycznej. ,,(…)  pielęgnujmy ją i nie dajmy osiadać na niej rdzy (…)”- pisał Witkiewicz.


Taki cel przyświecał powołaniu 23.10.2015 r. przy Zespole Szkół w Głogowie Małopolskim pododdziału strzeleckiego wchodzącego w skład Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk Leopolda Lisa – Kuli w Rzeszowie. W skład pierwszego pododdziału w roku szkolnym 2015/ 2016 weszło 27. rekrutów, którzy 7.03.2016 r. na Placu Farnym w Rzeszowie podczas obchodów 97. rocznicy śmierci patrona rzeszowskiej JS złożyli przyrzeczenie strzeleckie, powtarzając za P. Leopoldem Kulą- bratankiem płk Lisa- Kuli słowa roty przyrzeczenia: ,,Przez całe me życie dobro Rzeczpospolitej Polskiej nade wszystko inne wyższe dla mnie będzie.”

W październiku 2021 r. minie 6 lat od zainaugurowania działalności strzelców przy SP w Głogowie Małopolskim, przez szeregi których przeszło blisko 100. uczniów z terenu gminy  i spoza gminy. Oprócz nabywania i doskonalenia  umiejętności praktycznych podczas cotygodniowych zbiórek, ćwiczeń w terenie, zajęć na strzelnicy, udziału w manewrach i poligonie, strzelcy uczestniczą w uroczystościach patriotycznych, świętach narodowych i kościelnych oraz  obchodach rocznicowych. Kultywują pamięć o zasługach przodków, wzbogacając swoją wiedzę historyczną. Od 2. lat w SP w Głogowie Małopolskim  realizowany jest projekt edukacyjny: ,,Józef Piłsudski i Leopold Lis- Kula” przybliżający postać Marszałka i chłopaka rodem z Kosiny, który był strzelcem  i nadal obecny jest pośród strzelców.

Nieodłącznym elementem życia strzeleckiego jest dążenie do bycia coraz lepszym. Strzelcy z Głogowa Małopolskiego podejmują wyzwania, sprawdzają się w rywalizacjach indywidualnych i zespołowych. Pluton głogowski dwukrotnie zajął II miejsce w Turnieju Musztry Pododdziałów organizowanym podczas obchodów  rocznicowych  śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Dla wielu uczniów przynależność do  ,,Strzelca”  nie kończy się wraz z opuszczeniem murów szkoły. Są tacy, którzy wybrali służbę w formacjach mundurowych w powiązaniu ze swoją zawodową przyszłością. Niech dotychczasowa droga dwóch głogowskich strzelców- Jakuba Sułuji i Arkadiusza Ząbczyka stanowi przykład konsekwencji w dążeniu do wyznaczonych celów i obiecująco zapowiadającej się kariery wojskowej, czego wszyscy mocno Im życzymy.

Jakub Sułuja: ,,W klasie maturalnej musiałem zrezygnować ze Strzelca z powodu ogromu nauki, którą musiałem przyswoić, aby dostać się na studia na kierunek, który mnie satysfakcjonował. Kiedy tylko dostałem się na studia myślałem o powrocie do ZS Strzelec, aby uczyć się nowych umiejętności  i przekazywać dotychczas zdobyte młodszym kolegom. Niestety, po raz kolejny ilość materiału do przerobienia zmieniała moje plany. Kiedy dowiedziałem się o programie szkolenia podoficerskiego Legia Akademicka od razu postanowiłem, że muszę wziąć udział, tym bardziej, że zajęcia praktyczne odbywały się w sezonie wakacyjnym, kiedy to nie ma zajęć na uczelni. Udało mi się dostać do 2. pułku rozpoznawczego w Hrubieszowie, gdzie ukończyłem kurs szkolenia podoficerskiego z oceną bdb. Muszę przyznać, że dzięki szkoleniu w ZS Strzelec było mi dużo łatwiej dostosować się i zaaklimatyzować podczas 6. tygodniowego kursu w jednostce. Po ukończeniu LA złożyłem wniosek o pełnienie Terytorialnej Służby Wojskowej i w styczniu 2021 r. ukończyłem szkolenie wyrównawcze i objąłem stanowisko zastępcy dowódcy sekcji. Podsumowując, doświadczenie i umiejętności jakie zdobyłem w ZS Strzelec ułatwiły mi w znaczny sposób dalszą przygodę z Wojskiem Polskim.

Arkadiusz Ząbczyk: ,, W  trakcie mojego szkolenia III edycji Legii Akademickiej w głównej mierze właśnie przez doświadczenia zdobyte w  Strzelcu udało mi się otrzymać od dowódcy 6. batalionu w Krakowie list gratulacyjny jako jednemu  z czwórki najlepszych kadetów na moim 7. tygodniowym szkoleniu, w dodatku zostałem również wyróżniony do odebrania broni na uroczystym wręczeniu jej  rekrutom oraz wytypowany do wygłoszenia przemowy z okazji uroczystości mianowania na stopień kaprala, połączonej z zakończeniem mojego szkolenia w Krakowie.  W trakcie owego szkolenia zostałem również poproszony o udział w krótkim filmiku promocyjnym Legii Akademickiej.  (link dla zainteresowanych  https://www.youtube.com/watch?v=jPk7cpJyIzc&ab_channel=FILMHOUSE )

To wszystko pozwoliło mi bezproblemowo dostać się w szeregi Wojsk  Obrony Terytorialnej i otrzymać tam etat dowódcy drużyny w Kompanii  dowodzenia 3. podkarpackiej brygady WOT.”

Anna Łącka, nauczyciel historii, opiekun plutonu strzeleckiego przy SP w Głogowie Małopolskim

 

 

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.
Skip to content